" />
غروب جمعه پاییز می آید
" />
بخند حتی اگر
" />
حکم سر به نیست شدنم
" />
چراغ خانه تو
" />
کاش تنها بمانی
با عضویت در کانال تلگرامی دونفره، هر روز از زیباترین مطالب عاشقانه لذت ببرید | برای عضویت کافیست اینجا کلیک کنید یا عبارت @v2nafareh را جستجو نمایید
عاشقانه امروز :
این موضوع تابه حال 138 عدد مطلب داشته است

همیشه انتظار باران را داشتی ، که مرا صدا کنی تا با هم برویم و قدم بزنیم در زیر قطره های باران برویم در حسی که سخت درگیر آن شده آسمان ! (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۱/۰۹/۹۴ ساعت ۱۲:۰۸ قبل از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

پس این ها همه اسمش زندگی است

دلتنگی ها دل خاموشی ها ثانیه ها دقیقه ها

حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۱/۰۷/۹۴ ساعت ۴:۱۷ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

وقتی تو ﺑﺎﺷﯽ ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ؛ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺎ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ !
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ؛ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﯽ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ ، ﺍﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ! (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۲۷/۹۴ ساعت ۱۱:۱۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ , ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ
ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ , ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ , ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍ (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۲۶/۹۴ ساعت ۳:۴۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

همه چیز بستگی به حال و هوای دلت دارد
اگر حال دلت خوب باشد ؛
هوا آنقدر هم آلوده نیست
از پس اجاره خانه هم می شود برامد (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۲۵/۹۴ ساعت ۴:۱۸ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

عشقم ام
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺁﻣﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ
ﻫﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻡ
ﻭ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩﯼ… (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۹/۹۴ ساعت ۱۱:۰۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

ﭼﻘﺪﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﺮﻡ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻧﻤﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺸﻘﻤﺎﻥ، ﺍﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻧﯽ (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۹/۹۴ ساعت ۱۰:۵۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ
ﺩﻟﻢ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﻫﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮ… (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۶/۹۴ ساعت ۱۱:۲۶ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ …
ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﻐﺾ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۴/۹۴ ساعت ۱۰:۳۳ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

“ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ” ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ, ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯽ

ﻣﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻨﯽ

ﺷﮏ ﻧﮑﻦ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻔﻬﻤﻨﺪﺍﮔﺮ

ﮔﺎﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﯼ ﻟﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫــــﺖ, ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮐﻨﯽ (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۲/۹۴ ساعت ۱۱:۰۳ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
1+

عشق دروغین
لیاقت می خواهد واژه ” ما ” شدن
لیاقت می خواهد “شریک ” شدن
تو خوش باش به همین “با هم ” بودن های امروزت (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۱۱/۹۴ ساعت ۱۱:۲۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ️ با همه ی زیبائیش کم کم آمد

می گویند : ﺩﻭﺭ ️ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ

تا ﺩﺭ ﮐﻮﻻﮎ آﺩم های ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ی ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﻮید (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۰۹/۹۴ ساعت ۱۱:۳۸ قبل از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

نمیبینم زیبایی های دنیا را آنگاه که تویی زیبایی های دنیایم!
نمیشنوم صدایی را آنگاه که صدای مهربانت در گوشم زمزمه میشود و مرا آرام میکند!
آن عشقی که میگویند تو نیستی ، تو معنایی بالاتر از عشق داری و برای من تنها یک عشقی!
از نگاه تو رسیدم به آسمانها ، آن برق چشمانت ستاره ای بود که هر شب به آن خیره میشدم! (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۰۷/۹۴ ساعت ۱۱:۴۹ قبل از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

آموخته ام که خدا عشق است

و عشق تنها خداست

آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم

خداباتمام عظمتش

عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۰۴/۹۴ ساعت ۱۱:۰۹ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0

همان گونه که آمدم از خیالت پاک می شوم
آرام
نرم
آهسته
بی چراغ و بی صدا (بیشتر…)

نوشته شده در : ۱۰/۰۲/۹۴ ساعت ۱۰:۵۷ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0