" />
غروب جمعه پاییز می آید
" />
بخند حتی اگر
" />
حکم سر به نیست شدنم
" />
چراغ خانه تو
" />
کاش تنها بمانی
با عضویت در کانال تلگرامی دونفره، هر روز از زیباترین مطالب عاشقانه لذت ببرید | برای عضویت کافیست اینجا کلیک کنید یا عبارت @v2nafareh را جستجو نمایید
عاشقانه امروز :
سرما خوردگی دونفره

سرما را تنــها بایــد دو نفــره خــورد … چه قدر خوبه سرما بخوری وقتی کسی رو غیر از خدا داری که به فکرت باشه خیلی حس زیبایست

اصــلا می دانــید . . .
فلســـفه ی وجـــودی ِ سرمــاخوردگی بــه همیــن اســت
اینـــکه صدایــت بگیرد و کســی پشت گوشـی, بــپرسد: رفتــی دکــتر؟!
اصــلا عطســه و سرفــه بــرای این اســت که صــدایش به گــوش کسی برسد،بلــنـد شود یــک چــای لیمــو برایــت دَم کنـد … نگران حــالت شود…
گلو درد را بــر این منظــور نازل کــرده اند که ببینــی در آن وضعیــت ناگـــوار, چقــدر حاضر اســت روی سلامتــی اش خطــر کند و بوســه ای نثـارت کنــد. . .
ســرفه را برای عشــق اختــراع کرده انــد.
پنــی سیلین بهانــه است
هــر آن دیــدید از دو نفــره ها فقــط یک نــفرشان سرمــا خورده اســت می توانیـــد . . به عشق شــک کنیــد. . .

نوشته شده در : ۰۸/۲۵/۹۴ ساعت ۹:۲۱ قبل از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0
نظرات شما

دیدگاه شما