" />
غروب جمعه پاییز می آید
" />
بخند حتی اگر
" />
حکم سر به نیست شدنم
" />
چراغ خانه تو
" />
کاش تنها بمانی
با عضویت در کانال تلگرامی دونفره، هر روز از زیباترین مطالب عاشقانه لذت ببرید | برای عضویت کافیست اینجا کلیک کنید یا عبارت @v2nafareh را جستجو نمایید
عاشقانه امروز :
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ , ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ
ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ , ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ , ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ . ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺩﻭﺭﯾﺖ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺻﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﻝ ﻣﻦ , ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻭﺭ ﻫﺴﺘﻢ . ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺯ
ﭼﺸﻢ ﺑﺮﺍﻫﻢ … ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻢ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ
ﮐﻨﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻣﻦ

نوشته شده در : ۱۰/۲۶/۹۴ ساعت ۳:۴۵ بعد از ظهر      |      توسط : محمد      |      نظرات : بدون دیدگاه      |     
0
نظرات شما

دیدگاه شما